Vopi 4

 
Vopi 4

Dins de l’àrea d’edificació no residencial, s’inclou un ampli ventall d’edificacions destinades a diferents usos i serveis, tant socials com institucionals o empresarials. El grup VOPI4 ha construït un gran nombre d’immobles i equipaments de qualitat, entre els quals destaquen parcs d’oficines, centres de salut i benestar, hotels, residències i geriàtrics. Tot aquest seguit de construccions comparteixen els alts estàndards de disseny, confort i eficiència energètica.

magmainternext

Desenvolupat per: