Vopi 4

 
Vopi 4

Per a VOPI 4 el pilar fonamental és garantir la qualitat en l’execució de cadascuna de les activitats, les quals impliquen el disseny de processos excel·lents i el control dels riscos laborals i les bones pràctiques en l’execució del treball. Aquest control es materialitza amb la implantació d’un sistema de gestió de la Seguretat i Salut en el Treball i la seva posterior certificació OHSAS 18001.

seguretat
magmainternext

Desenvolupat per: