Vopi 4

 
Vopi 4

VOPI 4 té un compromís amb la Societat i el seu benestar, el qual es materialitza amb el desenvolupament de l’activitat global sota un Programa de Gestió Ambiental, avalat per la certificació de Sistema de Gestió Integrada basada en les normes ISO 9001, ISO 14001, EMAS. Així doncs, un rigorós control dels materials, de l'execució dels projectes i la introducció de millores i mesures preventives o correctores, garanteixen la qualitat i sostenibilitat de totes les actuacions del grup.

qualitat
magmainternext

Desenvolupat per: